Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Έθιμο της Καμήλας και του Γάμου της Μανιώς

Στη Γαλάτιστα κάθε χρόνο στις 5, 6 και 7 Ιανουαρίου αναβιώνει το έθιμο της «Καμήλας» και του «Γάμου της Μανιώς». Το έθιμο […]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ