Μη κατηγοριοποιημένο

Πολιτική απορρήτου / προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Δ.Π.Χ)

Η ιστοσελίδα «panigyri.art» ενημερώνει επισκέπτες, χρήστες και μέλη της (στο εξής «Χρήστες») ως προς το είδος και την ποσότητα πληροφοριών που τυχόν […]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.panigyri.art

Ο παρών τόπος παρέχεται προς χρήση, ως έχει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται εδώ. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο […]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ